Gammelt foto af stuehuset på Holdflod 1926

Gårdens historie


Holdflod
, eller som det står i gamle skøder Huolfloe  eller Hualfloe, er en meget gammel gård. Dens forgænger fra jernalderen er udgravet nogle få hundrede meter herfra, og gravhøjene ved gården vidner om endnu ældre beboere.

Den stråtækte gård ligger meget ejendommeligt og smukt på randen af det, der engang har været en sø skabt af istiden, med Faldbjerg hævet op midt i det hele.

De nuværende bygninger står som en oprindelig firlænget gård, hvor stuehuset og den ene fløj er bygget i 1832 af håndlavede brændte sten og med soltørrede sten af ler som skillerum. 

Laden med port gennemkørsel er fra 1890’erne og står næsten som oprindeligt med kornloft, kværn, hakkelsesmaskine m.m.  

Gården havde tidligere et væsentlig større jordtilliggende. Senere års udstykninger og vejbyggeri har betydet, at gården i dag har 33 ha. med skov og juletræs produktion samt enge og agerjord.

En sjov lille anekdote er, at kaffemanden Møller Holdflod Merrild har haft sin gang på gården, idet hans mor Kristine var født på Holdflod.

Vi er så heldige at have mødt Merrild ved flere lejligheder. Han ejede nemlig Fromsseier Plantage ved Vorbasse, hvor vores gode venner er skovfogedpar. Således knyttes enderne sammen her på gården, og af samme grund  serverer vi naturligvis Merrild kaffe for Jer i Den Gamle Lade.

Anni Skov solgte i oktober 2019 gården til Susanne og Mikael Nors, som driver stedet videre i samme ånd som tidligere.

Historisk landkort over Nøvling Sogn år 1837